Tips voor nu

 

1 Ga niet akkoord met je ontslag.
2 Teken nergens voor. Zeg tegen je werkgever dat je zijn voorstel in beraad houdt.
3 Laat je werkgever duidelijk weten dat je beschikbaar blijft voor werk.
4 Zorg ervoor dat je werkgever schriftelijk bevestigt wat je is meegedeeld.
5 Mail altijd je bezwaar tegen het ontslag.