Werkwijze

 

Het HR-gedeelte: nadat we met elkaar hebben gepraat, neem ik contact op met je werkgever. Omdat ik precies wil weten waarom hij tot ontslag is overgegaan. Dan breng ik de verschillen van inzicht rond je ontslag in kaart. Wat daarbij ook belangrijk is: negatieve gevoelens van beide partijen proberen om te zetten in positieve, of op zijn minst neutrale gevoelens. On speaking terms komen, zogezegd. Zodat een rechtsgang wordt voorkomen waardoor je imagoverlies en reputatieschade oploopt. Vooral als je in dezelfde branche en hetzelfde geografische gebied wilt blijven werken.

 

Het juridisch gedeelte: stap voor stap werk ik aan een vaststellingsovereenkomst waarin jij en je werkgever elkaar goed kunnen vinden. Een ontslagvergoeding maakt deel uit van deze overeenkomst. De hoogte daarvan staat niet per se van tevoren vast en wordt bepaald in overleg met je werkgever. En belangrijk: de overeen te komen ontslagvergoeding kan in positieve zin afwijken van de wettelijke transitievergoeding. Dit is afhankelijk van het overleg wat ik voer met je werkgever.

 

Tijdens elke stap bespreek ik met jou hoe we het beste verder kunnen gaan. Uiteindelijk maak ik de definitieve vaststellingsovereenkomst, waarin de met elkaar gemaakte afspraken worden vastgelegd. Voor de rest houd ik je zo veel mogelijk uit de wind, zodat je voldoende tijd hebt om je ontslag te verwerken; en misschien al na te denken over een nieuwe toekomst. Waarbij ik je ook kan helpen gelet op mijn omvangrijke netwerk.

Ik werk niet met facturatie op uurbasis, maar mijn tarief is gebaseerd op een percentage van de uiteindelijk overeen te komen ontslagvergoeding. Je kunt me dan ook altijd bellen zonder dat de teller begint te lopen. Ik vind het namelijk ontzettend belangrijk om tijdens het gehele proces goed en frequent contact met elkaar te hebben.

Voorkomen dat je imagoverlies en reputatieschade oploopt

Voorkomen dat je imagoverlies en reputatieschade oploopt